Burnaby School District

Important Information

Thông báo Quan trng – Nhp hc tháng 2/2017

 

Applications for Feb 2017 intake are now closed.


Chương trình đnh hướng cho các hc sinh trường tiu hc s bt đu vào ngày 16/1/2017 và hc sinh trường trung hc cơ s vào ngày 23/1/2017.

_______________________________________________________________________

***IMPORTANT INFORMATION***

HẠN CHÓT CHO ĐƠN XIN NHẬP HỌC BẰNG GIẤY

Kể từ ngày December 15, 2016 due to Christmas break, Trường học của Burnaby sẽ không còn chấp nhận đơn xin nhập học bằng giấy.
Tất cả các đơn xin nhập học phải được nộp bằng đơn xin nhập học trực tuyến của chúng tôi có trên trang web www.studyinburnaby.ca

We are accepting online applications for
September 2017.
To apply please visit Apply Now

Secondary – September 2017 Intake (full/closed for applications):

Burnaby Central Secondary
Moscrop Secondary.

_______________________________________________________________________

Summer Program 2017 – Cancelled

Burnaby is not offering its Summer English Program in 2017.
Please check back in September 2017 for news about the 2018 Summer English Program.

_______________________________________________________________________

International Student Excursion

Whistler 2 Day Ski Tour – February 25 to 26, 2017
Limited seats available, book early!

To view details of this trip, please view flyer.

_______________________________________________________________________

Our office hours are Monday through Friday 8:30 am to 4:00 pm

_______________________________________________________________________

Chúng tôi rất tự hào rằng chương trình Giáo dục Quốc tế của Burnaby School District đã được lọt vào danh sách (một trong chỉ 5 chương trình trên toàn thế giới) tranh Giải thưởng Ngôi sao cho Chương trình Trung học tốt nhất năm 2015 do báo Study Travel Magazine (STM) tổ chức.

 

 

EH